SKOGmodagan 2021

18. – 20. august 2021

Fagdag bærekraft, fagdag grønn betong, paneldebatt om industribygging og etablering av LEAN-Forum Namdal

Følg den store næringsdebatten her

Skogmodagan 2021

Onsdag: Bærekraft
Torsdag: Grønn betong + paneldebatt industribygging i distriktet
Fredag: Etablering LEAN-Forum Namdal

«Start høsten med et skikkelig påfyll
– så du kan gi din bedrift et fortrinn innen bærekraft, forbedringsarbeid,
nye løsninger innen betong»

DAG 1 -Bærekraft

Onsag 18. august

Hva er bærekraft i 2021? Hvilke grep gjør bedrifter for å drifte bærekraftig? Hvem kan hjelpe oss på veien?

Bli med på første del av totalt 3 samlinger. Tema for de andre samlingene er Klimaregnskap og Livsløpsanalyse. Program og tidspunkt kommer.

Allerede i 1987 ble begrepet «bærekraftig utvikling» definert av Verdikommisjonen for miljø og utvikling (WCED) med Gro Harlem Brundtland som leder. «en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekkes sine behov».

Kl. 09 – 13

Sted

Kuben - Grong

Program

Fagprogram bærekraft del 1

 • Veien til bærekraft
 • Innledere:
  • Skogmo Industripark
  • NTNU Wood
  • NTNU Samforsk
  • Skogmo Industripark
  • GL-Bygg, Arcon Prosjekt og Namdal Ressurs
  • Trøndelag Fylke

Tema

 • Innledning om tema bærekraft og kompetanseprogrammet
 • Hva er bærekraft?
 • Samfunnsdelen i bærekraft
 • Energi – Hvordan kan vi produsere mer ved å bruke mindre energi?
 • Bærekraft i verdikjeden
 • Det offentlige som bestiller

DAG 2 – Fagdag grønn betong

Torsdag 19. august

Torsdag 19. august skjer det mye. I Overhalla Betongbygg sine lokaler vil det være fagdag innen grønn betong med eget program. Arrangører her er Industrinavet, SINTEF og Skogmo Industripark

Kl. 14.30 inviterer NHO og SINTEF til diskusjon om hvordan vi kan bygge videre på industrieventyrene vi har. VI får med stortingskandidater fra Trøndelag, og håper noen statsråder har anledning til å bli med og fortelle hva de vil gjøre for vekst i distriktene. Dette streames på arrangørenes sosiale medier (og gjøres tilgjengelig for andre/medier)

Styret i NHO Trøndelag er med denne dagen, og det vil også bli innspill fra ulike bedriftsledere i debatten. Panelets politiske løsninger blir «faktasjekket» mot bedriftslederne underveis – der løsningene gjennomførbare i deres øyne? Bedriftsledere fra følgende bedrifter er tilstede: Telenor, Sintef Energi, Pharmaq, Overhalla Betongbygg, Flokk, Blått kompetansesenter, Skogmo Industripark, Norsk helseinformatikk, Kysthotellet Røros, Næringsbygg, Salmonor

Kl. 09 – 14.30

Sted

Overhalla Betongbygg – 3.etasje

Program

Fagdag grønn betong

Innledere ved:

 • SINTEF
 • AF Decom
 • Norcem
 • Franzefoss Minerals
 • Overhalla Betongbygg
 • Grong Sparebank

Tema

Kl. 09 – 15.30

Sted

Overhalla Betongbygg – 3.etasje

Program

14.30 – 15.30:
Paneldebatt
 • Ledes av NHO Trøndelag og SINTEF Industri

Tema

 • Paneldebatten streames
 • Invitasjon til næringsliv og offentlig

DAG 3 – Etablering av LEAN-forum Namdal

Fredag 20. august

Skogmo Industripark, InnovArena og Namdal Næringsforening inviterer bedrifter for etablering av Lean Forum Namdal. Hensikten med forumet er være «Et åpent forum for å fremme verdiskaping med innovasjon og virksomhetsutvikling gjennom kompetanseheving og utveksling av erfaringer». Lean Forum Namdal blir et regionalt forum for Lean Forum Norge.

Lean begynner å få et godt rotfeste i Namdalen blant flere bedrifter, en bedrift har til og med blitt kåret til årets Lean-bedrift i Norge. Hensikten med Lean er å sette sunn fornuft i et system, redusere sløsing og jobbe for kontinuerlig forbedring. Det gjør vi for å sette kunden i førersetet – det er tross alt kundene vi lever av. Effekten av å gjøre dette strukturert er stor, større, størst. Lean gir oss et godt utgangspunkt for å skape bevissthet og forståelse i bedriften og sammen finne de beste løsningene, for oss og for kunden. Visste du at Lean er bærekraft i praksis?

Skogmo Industripark, InnovArena og Namdal Næringsforening ønsker å etablere et namdalsk miljø for Lean, på tvers av bransjer og lokasjoner. Vi skal dele der vi kan og konkurrere der vi må. Som medlem i Lean Forum Namdal får du tilgang på kurs, seminarer og bedriftsbesøk. Vi blir et miljø der vi kan dele våre utfordringer, og oppdage gode løsninger – her kan vi lære og omsette i rekordfart.

Fredag 20. august ønsker vi bedrifter fra alle bransjer velkommen til en historisk begivenhet hos årets Lean-bedrift 2019 – Overhalla Betongbygg. Det blir presentasjoner fra bedrifter, Lean Forum Norge og omvisning i et dedikert Lean-miljø.

«En av de første i parken som startet jobben med lean var Overhalla Betongbygg som går foran som et lysende eksempel. De ble i 2019 kåret til årets lean-virksomhet i Norge, og er ivrig etter å dele sine erfaringer denne dagen. Det høres lettvint ut å si at vi «ska itj sløs» sier Ole Joar Flaat, daglig leder i Skogmo Industripark. – Det er lurt er å finne en strukturert måte å gjøre dette på, og innarbeide gode vaner.»

Kl. 09.00 – 09.15

Hva

Velkomst og Innledning

Hvem

Skogmo Industripark, InnovArena og Namdal næringsforening
Kl. 09.15 – 09.45

Hva

Presentasjon av Lean Forum Norge

Hvem

Gaute Knutstad, SINTEF Manufacturing
Kl. 09.45 – 10.15

Hva

Sparebank1 SMN – Utvikling med kunden i fokus

Hvem

Ole Anders Olsen
Kl. 10.15 – 10.45

Hva

Vår Lean-reise – Moelven Van Severen

Hvem

Knut Johan Dreier, Adm.dir
Kl. 10.45 – 11.15

Hva

Høytidelig etablering av Lean Forum Namdal

Hvem

Skogmo Industripark, InnovArena og Namdal næringsforening
Kl. 11.15 – 12.00

Hva

Lunsj

Hvem

Kl. 12.00 – 12.30

Hva

Vår Lean-reise

Hvem

Arnt Ove Amdal, Overhalla Betongbygg
Kl. 12.30 – 13.30

Hva

Omvisning Overhalla Betongbygg

Hvem

18.–20. August

SKOGMODAGAN 2021

«Start høsten med et skikkelig påfyll – så du kan gi din bedrift et fortrinn innen bærekraft, forbedringsarbeid,
nye løsninger innen betong»