SKOGMODAGAN 2022

24. – 26. august 2022
Grønn omstilling i distriktet, Ungt entreprenørskap, fagdag grønn betong, festdag skog, workshop mineralnæring ++

Skogmodagan 2022

Onsdag: Grønn omstilling i distriktet, Ungt Entreprenørskap
Torsdag: Fagdag grønn betong, festdag skog
Fredag: Mineralnæring Workshop, årskonferanse LEAN-Forum Namdal, presentasjon ungdomsbedrifter, beste pitch
«Vi ser på Namdalen som et grønt veksthus og laboratorium for ideer, løsninger
og fremtidens attraktive arbeidsplasser»

DAG 1 -Grønn omstilling i distriktet

Onsdag 24. august

Kan 3 augustdager i en industrihall skape
appetitt for aktivitet ? Hva vil
100 tenåringer lære bedrifter? Og vil utfordringene fra bedriftene være
såkorn som blir til noen titalls nye ungdomsbedrifter?

Overhalla Hus gir tak over en
industrifestival der vi ser på Namdalen
som et grønt veksthus og laboratorium for ideer, løsninger og
fremtidens attraktive arbeidsplasser.

Dag 1 er en møteplass der bedrifter, ungdommer og forskere kommer sammen for å se på hvordan vi kan leve og trives her i fremtiden.

» – En martna for kompetanse hvor vi sammen gir vi ny næring til næringsliv og samfunnsliv i namdalen»

 

 

Industrihall Overhalla Hus

Program

Hvem

11:30-15:00

Program

Fagdag Grønn omstilling i distriktet

Hvem

11:30

Program

Lunch

Hvem

12:00

Program

Velkomst - Info Skogmodagan og Overhalla Hus

Hvem

Ole Joar Flaat - Skogmo Industripark, Ola Lauve - Overhalla Hus
12:10

Program

Intro ordstyrer

Hvem

Snorre Valen
12:15

Program

Ordførerstafett - Hva blir viktigst i din kommune frem mot 2030?

Hvem

Hege Saugen med ordførerkollegiet fra Namdalen
12:25

Program

Hvordan være modig entreprenør - utspørring ordstyrer

Hvem

Alexander Lindseth - Aqua Kompetanse, Bjarne Brøndbo - BIL1DIN - Hanna Blengsli Kvernø - Omic Naprapati
13:00

Program

Hvordan utvikle industri på grønne premisser. Hvordan bygger vi framtiden når målet er et klimanøytralt samfunn? Utspørring Ordstyrer.

Hvem

Helene Lindberg - Sintef, Anders Hammer Strømman - NTNU industriell økologi, Ola Lauve - Overhalla Hus
13:50

Program

Pause

Hvem

14:00

Program

Skråblikk på livet i Namdalen - Om å være Innflytter

Hvem

David Skaufjord og ordstyrer
14:15

Program

Av det vi har hørt i dag, hva kan virkemiddelapparatet bidra med mot utvikling på grønne premisser.

Hvem

Lars E Onsøyen - Norsk Forskningsråd, Ivar Skjerve - Innovasjon Norge
14:45

Program

Ungdommens krav og forventninger

Hvem

Ungdomspanel med Ungt Entreprenørskap

Grundercamp 

24-26 August

Sammen med ungt entreprenørskap arrangerer vi Grundercamp i Overhalla for første gang. 100 elever fra Grong og Olav Duun videregående skole kommer sammen for å skape sin egen bedrift.

 

Industrihall Overhalla Hus

Program

Inspirasjon

HVEM

Dag 1 - 24 august

Program

Ung entreprenørskap sammen med ungdommen og lærere i en halv dag.

HVEM

Ungt Entreprenørskap, Skogmo Industripark, NHO, SINTEF

Program

Ungdommmen deltar på Skogmodagan en halv dag.

HVEM

Dag 2 - 25 august

Program

Elever får utfordringer fra SI+NHO+SINTEF om tema for ungdomsbedrift

HVEM

UE+VGS
Dag 3 - 26 august

Program

Elever jobber på skole med ulike tema for sine ungdomsbedrifter

HVEM

SI+UE+Jury

Program

Elever pitcher sin ungdomsbedrift og produkt/tjeneste.

HVEM

Etter Skogmodagan - september

Program

Jury kårer vinner av Grundercamp

HVEM

UE+VGS

Program

HVEM

Oktober

Program

Etablering ungomsbedrift

HVEM

UE+VGS+UB
November

Program

EVU for lærere på entreprenørskap

HVEM

UE+SI

Program

Ekstra kursing for elever rettet mot ungdomsbedrift

HVEM

Program

Første pitching gjennomføres

HVEM

Program

Andre pitching under næringskonferansen i NTE Arena Namsos

HVEM

DAG 2 – Fagdag grønn betong og Festdag skog

Torsdag 25. august

Fagdag grønn betong

Skogmo Industripark i samarbeid med Industrinavet i Trøndelag arrangerer den tradisjonsrike fagdagen i grønn betong.

Hvordan gjøre betongbransjen grønnere er tema for årets Fagdag innen grønn betong. Flere av landets fremste betonghoder møtes for å utveksle erfaringer og kunnskap om grønn betong.

 

Festdag skog

Skogplanter Midt-Norge og Skogselskapet Trøndelag markerer 10-års jubileum for arboretet på Kvatninga. En festdag med god blanding av faglig påfyll og aktiviteter.

 

 

Overhalla Betongbygg

Program - FAgdag Grønn Betong

Hvem

Program - FAgdag Grønn Betong

Fagdag grønn betong

Hvem

09.00-09.10

Program - FAgdag Grønn Betong

Velkommen til Overhalla og Overhalla betongbygg

Hvem

Hans Bakken - Overhalla Betongbygg. Ole Joar Flaat - Skogmo Industripark

Program - FAgdag Grønn Betong

Hvorfor er grønn omstilling /grønn betong viktig

Hvem

09.10-09.30

Program - FAgdag Grønn Betong

Internasjonale trender - retningslinjer

Hvem

Håvard Tangvik - Trøndelags Europakontor
09.30-09.50

Program - FAgdag Grønn Betong

Grønn og rød finanisering - krav fra finansverden

Hvem

Ronny Thomas Jenssen - Sparebank 1 Regnskapshuset SMN
09.50-10.00

Program - FAgdag Grønn Betong

Pause

Hvem

Program - FAgdag Grønn Betong

Oppfølgning fra tidligere fagdag. - Grønn betong 2021

Hvem

10.00-10.10

Program - FAgdag Grønn Betong

Trøndersk Betongindustri - grønnest i verden - Oversikt grønn teknologi i betong

Hvem

Cristian John Engelsen - Sintef
10.10-10.25

Program - FAgdag Grønn Betong

Brent leire - fra grå til grønn betong, hva trengs for å realisere dette.

Hvem

Dirk Nolte - Sintef
10.25-10.45

Program - FAgdag Grønn Betong

Ombruk/resirkulerte tilslag

Hvem

Cristian John Engelsen - Sintef
10.45-11.00

Program - FAgdag Grønn Betong

Bedriftsnettverk - resirkulerte masser

Hvem

Trond Norum - Civac
11.00-11.10

Program - FAgdag Grønn Betong

Pause

Hvem

11.10

Program - FAgdag Grønn Betong

Grønn tilvekst i betongbransjen

Hvem

Program - FAgdag Grønn Betong

Co2 i betong - Fangst og lagring, - mulighetsbildet.

Hvem

Viggo Iversen

Program - FAgdag Grønn Betong

Fremtidens landbruksbygg - nnledning ved SINTEF og SI over 2 konkrete forprosjekter på landbruksbyg. Etterpå workshop over hvordan koble disse 2 forprosjektene sammen til et trøndersk prosjekt om fremtidens landbruksbygg.

Hvem

Skogmo Industripark og Sintef
12.00

Program - FAgdag Grønn Betong

Lunch

Hvem

Program - FAgdag Grønn Betong

Workshop fortsettelse.

Hvem

13.30

Program - FAgdag Grønn Betong

Slutt

Hvem

Arboretet Skogplanter Midt-Norge Kvatninga

Program - Festdag skog

Hvem/Hvor

10:00

Program - Festdag skog

Oppmøte kaffe og Vaffel

Hvem/Hvor

I storsalen
10:30

Program - Festdag skog

Velkommen , Om Arboretet fra 0-10 år

Hvem/Hvor

Ståle Solem og Per Olav Grande

Program - Festdag skog

Fagseminar, Skogressurser i Trøndelag - status og fremtidsscenarier.

Hvem/Hvor

Gro Hylen, forsker NIBIO

Program - Festdag skog

Løvtrær i Trøndelag - produkter og potensial i treforedling.

Hvem/Hvor

Jost Ruwoldt, Forsker RISE PFI

Program - Festdag skog

Status i treforedlingsindustrien

Hvem/Hvor

Odd Morten Aalberg, ADm.direktør MM Follacell AS

Program - Festdag skog

Dronene inntar Skogen - drone demonstrasjon

Hvem/Hvor

Atilla Haugen, daglig leder Biodrone.

Program - Festdag skog

Kaffe med nåkka attåt

Hvem/Hvor

14:00

Program - Festdag skog

Omvisning i Arboretet og planteskolen

Hvem/Hvor

Skogselskapet
15:00

Program - Festdag skog

Skogsamtale "Skogen som samfunnsressurs"

Hvem/Hvor

Trygve Enger, Det Norske Skogselskap. Med politikere, klyngeleder i Woodworks - Kjersti Kinderås og Adm.Dir Moelven Knut Dreier.
15:45

Program - Festdag skog

Servering helgrillet reinsdyr med tilbehør.

Hvem/Hvor

Ved arboretet

Program - Festdag skog

Hvem/Hvor

DAG 3 –

LEAN Forum Namdalen –

Workshop 2 mineraler fra Trøndelag  

Fredag 26. august

Årsmøte Lean-Forum Namdal 

Lean-Forum Namdal stiftet under Skogmodagene 2021, gjennomføreer årsmøte etter sitt første driftsår.

Workshop 2 -Mineraler fra Trøndelag

Mineraler i Trøndelag – Hvordan kan vi i felleskap dra nytte av de ressursene vi har tilgang på her i Trøndelag.

Overhalla Betongbygg

Program -Årskonferanse LEAN-forum Namdal

Hvem

09:00

Program -Årskonferanse LEAN-forum Namdal

Hvordan benyttet Bravida seg av LEAN når de prosjekterte Norges største kyllingfabrikk

Hvem

Svein Valle - Bravida
10:00 - 11:00

Program -Årskonferanse LEAN-forum Namdal

Årsmøte Lean Forum Namdal

Hvem

Lean Forum Namdal

 Hvordan kan mineralnæringen bidra til at vi går i retning sirkulærkonomi? 

Fredag 26 august 11.00-15.00 

Overhalla Betongbygg, Skogmo. 

Påmelding: koster 250,- per pers, inkluderer lunsj 

Formål: Komme et hakk videre i arbeidet med felles trønderske tanker om mineralnæringen. 

Agenda:  Fot i bakken siden sist (Inkludert status på «pilot Røyrvik – mineralnæring i samisk område»)  

Hvordan kan mineralnæringen bidra til at vi går i retning sirkulærøkonomi? Hvordan gå fra deponi til ressurslager? Vil miljøsertifisering bidra? Kan industriparker være nav i utviklingen av sirkulærøkonomien.

Hvilken rolle kan landbruket og entreprenørene ta sammen for nydyrking og jordforbedring? 

Er det mulig å skape en vinn-vinn-situasjon der masser fra uttak kan bli til jordforbedring? Hvordan får i så fall vi til dette? Og hvem må gjøre ha? Hvordan kan politikere legge til rette for en god utvikling på dette området? (Vi fortsetter jobben med å lage en felles uttalelse fra Trøndelag, og krysser fingrene for at stemningen og løsningsviljen er like god som sist) 

Vi lar ulike aktører presentere både eksisterende løsninger til inspirasjon (eksempelvis fra Sveits), forskning, og planer for fremtiden som kan være nyttig p kjenne til. Liste over dette kommer over sommeren (avventer bekreftelse fra aktører) 

Det blir lunsj på Overhalla Betongbygg. I Lunsjen får vi høre fra ungdom som har jobbet med konkrete løsninger på utfordringer i mineralbransjen og tilgrensende områder. De har jobbet i tre dager på Gründercamp i regi Ungt Entreprenørskap og Skogmo Industripark. De vi får høre er plukket ut som gode eksempler som blir premiert og oppfordret til å jobbe videre med ungdomsbedrift. 

Overhalla Betongbygg

Workshop: Hvordan kan mineralnæringen bidra til at vi går i retning sirkulærkonomi?

Hvem

11:00

Workshop: Hvordan kan mineralnæringen bidra til at vi går i retning sirkulærkonomi?

Velkommen, fot i bakken , digitale innlegg.

Hvem

Ole Joar Flaat - Skogmo Industriapark. Elisabeth Gammelsæter - Sweco Norge. Jakob Eckert - Norsk Bergindustri.
12:00

Workshop: Hvordan kan mineralnæringen bidra til at vi går i retning sirkulærkonomi?

Lunsj

Hvem

12:45

Workshop: Hvordan kan mineralnæringen bidra til at vi går i retning sirkulærkonomi?

Ressurslager eller deponi? Hvordan få massene i bruk?

Hvem

Annina Margreth - NGU
13:15

Workshop: Hvordan kan mineralnæringen bidra til at vi går i retning sirkulærkonomi?

Pause

Hvem

13:30

Workshop: Hvordan kan mineralnæringen bidra til at vi går i retning sirkulærkonomi?

Plenumssesjon

Hvem

« – Skogmodagan 2022 blir en industrifestival hvor vi tar sikte på å skape en mingleplass for bedrifter, ungdommer og forskere. Fremtidens næringsliv er avhengig av å være bærekraftig, energieffektivt og ikke minst lokalt forankret med lokale råvarer, samtidig som vi skal bo og trives i Namdalen. Hvordan  skape solide verdier for samfunnet og næringslivet vil være teamet for disse dagene som vi kaller grønn omstilling i distriktet.»
24.–26. August

SKOGMODAGAN 2022

«Bli med på årets industrifestial –sammer gi vi ny næring til næringsliv og sammfunnsliv i Namdalen»