SKOGMODAGAN 2022

24. – 26. august 2022

Næring til næringslivet, Ungt entreprenørskap, fagdag grønn betong, festdag skog, workshop mineralnæring ++

Meld deg på her

Skogmodagan 2022

Onsdag: Næring til næringslivet, Ungt Entreprenørskap
Torsdag: Fagdag grønn betong, festdag skog
Fredag: Mineralnæring Workshop, årskonferanse LEAN-Forum Namdal, presentasjon ungdomsbedrifter, beste pitch

«Vi ser på Namdalen som et grønt veksthus og laboratorium for ideer, løsninger
og fremtidens attraktive arbeidsplasser»

DAG 1 -Næring til næringslivet

Onsdag 14. august

Kan 3 augustdager i en industrihall skape
appetitt for aktivitet ? Hva vil
100 tenåringer lære bedrifter? Og vil utfordringene fra bedriftene være
såkorn som blir til noen titalls nye ungdomsbedrifter?

Overhalla Hus gir tak over en
industrifestival der vi ser på Namdalen
som et grønt veksthus og laboratorium for ideer, løsninger og
fremtidens attraktive arbeidsplasser.

Dag 1 er en møteplass der bedrifter, ungdommer og forskere kommer sammen for å se på hvordan vi kan leve og trives her i fremtiden.

» – En martna for kompetanse hvor vi sammen gir vi ny næring til næringsliv og samfunnsliv i namdalen»

 

 

Industrihall Overhalla Hus

Program

Hvem

11:30-15:00

Program

Fagdag næring til næringingslivet

Hvem

11:30

Program

Lunch

Hvem

Ole Joar Flaat - Skogmo Industripark, Ola Lauve - Overhalla Hus
12:00

Program

Velkomst - Info Skogmodagan og Overhalla Hus

Hvem

12:10

Program

Intro ordstyrer

Hvem

Hege Saugen med ordførerkollegiet fra Namdalen
12:15

Program

Ordførerstafett - Hva blir viktigst i din kommune frem mot 2030?

Hvem

Arnt Ove Amdal - Overhalla Betongbygg Bjarne Brøndboe - BIL1DIN
12:25

Program

Hvordan være modig entreprenør - utspørring ordstyrer

Hvem

Helle Lindberg - Sintef, Anders Hammer Strømman - NTNU Energy, Ola Lauve - Overhalla Hus
13:00

Program

Hvordan utvikle industri på grønne premisser. Hvordan bygger vi framtiden når målet er klimanøytral samfunn? Utspørring Ordstyrer.

Hvem

13:40

Program

Pause

Hvem

David Skaufjord og ordstyrer
14:00

Program

Skråblikk på livet i Namdalen, Livet i Namdalen - Om å være Innflytter

Hvem

Lars E Onsøyen - Norsk Forskningsråd
14:30

Program

Av det vi har hørt i dag, hva kan virkemiddelaparatet bidra med mot utviking på grønnepremisser.

Hvem

Grundercamp 

24-26 August

Sammen med ungt entreprenørskap arrangerer vi Grundercamp i Overhalla for første gang. 100 elever fra Grong og Olav Duun videregående skole kommer sammen for å skape sin egen bedrift.

 

Industrihall Overhalla Hus

Program

Inspirasjon

HVEM

Dag 1 - 24 august

Program

Ugn entreprenørskap sammen med ungdommenog lærere i en halv dag.

HVEM

UE, SI, NHO, SINTEF

Program

Ungdommmen deltar på Skogmodagan en halv dag.

HVEM

Program

Elever får utfordringer fra SI+NHO+SINTEF om tema for ungdomsbedrift

HVEM

Dag 2 - 25 august

Program

Elever jobber på skole med ulike tema for sine ungdomsbedrifter

HVEM

UE+VGS
Dag 3 - 26 august

Program

Elever pitcher sin ungdomsbedrift og produkt/tjeneste.

HVEM

SI+UE+Jury

Program

Jury kårer vinner av Grundercamp

HVEM

Etter Skogmodagan - september

Program

Etablering ungomsbedrift

HVEM

UE+VGS

Program

EVU for lærere på entreprenørskap

HVEM

Program

Ekstra kursing for elever rettet mot ungdomsbedrift

HVEM

Oktober

Program

Første pitching gjennomføres på Namsos storsenter

HVEM

UE+VGS+UB
November

Program

Andre pitching under næringskonferansen i NTE Arena Namsos

HVEM

UE+SI

DAG 2 – Fagdag grønn betong og Festdag skog

Torsdag 25. august

Hvordan gjøre betongbransjen grønnere er tema for årets Fagdag innen grønn betong. Flere av landets fremste betonghoder møtes for å utveksle erfaringer og kunnskap om grønn betong.

 

 

Overhalla Betongbygg

Program - FAgdag Grønn Betong

Hvem

Program - FAgdag Grønn Betong

Fagdag grønn betong

Hvem

09.00-09.10

Program - FAgdag Grønn Betong

 • Velkommen til Overhalla og Overhalla betongbygg
 • Hvem

  Per Einar Dahl - Overhalla Betongbygg. Ole Joar Flaat - Skogmo Industripark

  Program - FAgdag Grønn Betong

 • Hvorfor er grønnomstilling /grønn betong viktig
 • Hvem

  09.10-09.20

  Program - FAgdag Grønn Betong

 • Internasjonale trender - rettningslinjer
 • Hvem

  Håvard Tangvik - Trøndelags Europakontor
  09.20-09.40

  Program - FAgdag Grønn Betong

 • Grønn og rød finanisering - krav fra finansverden
 • Hvem

  Sparebank 1 SMN
  10.00-10.10

  Program - FAgdag Grønn Betong

  Pause

  Hvem

  10.10-10.25

  Program - FAgdag Grønn Betong

 • Brent leire - fra grå til grønn betong, hva trengs for å realisere dette.
 • Hvem

  Harald Justnes - Sintef
  10.25-10.45

  Program - FAgdag Grønn Betong

 • Bedriftsnettverk - resirkulerte masser
 • Hvem

  Trond Norum - Civac
  10.45-11.05

  Program - FAgdag Grønn Betong

  Prosjektene FoReBe og CIRCULUS, og videre arbeid.

  Hvem

  Cristian John Engelsen - Sintef
  11.05-11.15

  Program - FAgdag Grønn Betong

  Pause

  Hvem

  11.15-12.10

  Program - FAgdag Grønn Betong

  co2 fangst - lagring og mulighet.

  Hvem

  Odd-Geir Lademo - Ocean Geoloop /Sintef/Heat Work Narvik

  Program - FAgdag Grønn Betong

   Væskebåren varme i prefabrikerte betongelement

  Hvem

  Program - FAgdag Grønn Betong

  Bestandighet - Er LCA rett beregningsmetodikk.

  Hvem

  Program - FAgdag Grønn Betong

  Bioconcrete - Karbon negativ betong.

  Hvem

  Norsk Biokull Nettveverk
  12.10

  Program - FAgdag Grønn Betong

  Lunch

  Hvem

  Arboretet Kvatninga

  Program - Kvatningmyra/Arboretet

  Hvem

  11.30

  Program - Kvatningmyra/Arboretet

  Oppmøte kaffe og Vaffel

  Hvem

  Program - Kvatningmyra/Arboretet

  Hvem

  12:00

  Program - Kvatningmyra/Arboretet

  Del 1 - Velkomst

  Hvem

  Program - Kvatningmyra/Arboretet

  Hvem

  15:00

  Program - Kvatningmyra/Arboretet

  Pause

  Hvem

  Program - Kvatningmyra/Arboretet

  Hvem

  15:30

  Program - Kvatningmyra/Arboretet

  Del 2

  Hvem

  Program - Kvatningmyra/Arboretet

  Hvem

  16:30

  Program - Kvatningmyra/Arboretet

  Skog-samtale

  Hvem

  Program - Kvatningmyra/Arboretet

  Hvem

  17:30

  Program - Kvatningmyra/Arboretet

  Servering

  Hvem

  Program - Kvatningmyra/Arboretet

  Hvem

  DAG 3 – Workshop 2 mineraler fra Trøndelag – LEAN Forum Namdalen 

  Fredag 20. august

  Fredag 26 august bli en dag fullspekket med innhold.

  « – Skogmodagan 2022 blir en industrifestival hvor vi tar sikte på å skape en mingleplass for bedrifter, ungdommer og forskere. Fremtidens næringsliv er avhengig av å være bærekraftig, energieffektivt og ikke minst lokalt forankret med lokale råvarer, samtidig som vi skal bo og trives i Namdalen. Hvordan  skape solide verdier for samfunnet og næringslivet vil være teamet for disse dagene som vi kaller Næring til næringslivet.»

  Overhalla Betongbygg

  Program -Årskonferanse LEAN-forum Namdal

  Hvem

  09:00

  Program -Årskonferanse LEAN-forum Namdal

  Oppdatering fra LEAN Forum Namdal

  Hvem

  LEAN Forum Namdal
  09:15

  Program -Årskonferanse LEAN-forum Namdal

  Presentasjon fra lokal bedrift

  Hvem

  10:00

  Program -Årskonferanse LEAN-forum Namdal

  Årsmøte Lean Forum Namdal

  Hvem

  Lean Forum Namdal
  Overhalla Betongbygg

  Program - Workshop 2 - Mineralutvinning i Trøndlag

  Hvem

  11:00

  Program - Workshop 2 - Mineralutvinning i Trøndlag

  Velkommen til Overhalla og Overhalla Betongbygg

  Hvem

  Overhalla Betongbygg og Skogmo Industripark
  11:10

  Program - Workshop 2 - Mineralutvinning i Trøndlag

  Status - Oppsummering Workshop 1

  Hvem

  NHO Trøndelag
  11:25

  Program - Workshop 2 - Mineralutvinning i Trøndlag

  Fot i bakken siden sist

  Hvem

  11:45

  Program - Workshop 2 - Mineralutvinning i Trøndlag

  Status pilot Røyrvik - minerlnæring i samisk område

  Hvem

  12:45

  Program - Workshop 2 - Mineralutvinning i Trøndlag

  Lunch

  Hvem

  13:30

  Program - Workshop 2 - Mineralutvinning i Trøndlag

  Hvordan gå fra deponi til ressurslager

  Hvem

  14:00

  Program - Workshop 2 - Mineralutvinning i Trøndlag

  Pause

  Hvem

  NHo Trøndealg
  14:10

  Program - Workshop 2 - Mineralutvinning i Trøndlag

  Workshop 2 - fra deponi til ressurslager: fortsetter

  Hvem

  15:00

  Program - Workshop 2 - Mineralutvinning i Trøndlag

  Ferdig

  Hvem

  24.–26. August

  SKOGMODAGAN 2022

  «Bli med på årets industrifestial –sammer gi vi ny næring til næringsliv og sammfunnsliv i Namdalen»