SKOGMODAGAN 2023

30. august – 1. september 2023

Skogmodagan 2023

ONSDAG

Fagdag skole og næringsliv, Skogmo Industripark sammen med Ungt Entreprenørskap kobler 100 elever fra videregående skole med næringslivet

TORSDAG

Fagdag energi – Skogmo Industripark arrangerer fagdag med fokus på hvordan vi skal møte en framtid der vi skal produsere mer ved hjelp av mindre energi

Torsdag kveld – 19:00-00:00

Pub-kveld på Fridtun


FREDAG

Årsmøte og inspirasjonsforedrag, Lean Forum Namdal

Skogmo Industripark sammen med NHO Trøndelag arrangerer rundebordsamtale om temaet «Bærekraftig bruk av areal»

 

DAG 1

fagdag skole -næringsliv

Onsdag 30. august

 

Sammen med Ungt Entreprenørskap har vi utfordret bedriftene til å tenke gjennom hva de ser som en utfordring nå, men også i fremtiden – og med dette som grunnlag komme opp med en case som elevene skal prøve å tenke ut effektive og gode løsninger på.

Perioden etter Skogmodagan vil bestå i et samarbeid mellom Ungt Entreprenørskap og Grong Videregående skole og Olav Duun Videregående skole for veien mot en løsning. Fra begge skoler plukker en jury ut hvilke grupper som får pitche ideen sin og konkurrere om Årets idé under Næringskonferansen 2023 i Namsos.   

 

» – Hensikten med dette er å synliggjøre at næringslivet trenger elevene, at det som skjer i skolen henger sammen med noe større»

 

 

Fridtun

Program

Hvem

09:00-15:00

Program

Koblingsdag skole - næringsliv

Hvem

09:00-12:00

Program

Bedriftsbesøk

Hvem

Pharmaq, Overhalla Hus, Overhalla Mekaniske, Overhalla Betongbygg
12:00-12:30

Program

Lunsj på Fridtun

Hvem

12:30-13:00

Program

Presentasjon av studentliv og prosjektoppgaver

Hvem

Studenter fra NTNU
13:00-14:00

Program

Lokale næringslivsaktører presenterer problemstillinger som de ønsker hjelp fra elevene til å løse

Hvem

Overhalla Kommune, GL-Bygg, Pharmaq, Amdal Elektro, Sykehuset Namsos, Overhalla Gruppen, MNA, Sparebank1
14:00-15:00

Program

Speed-date - Bedriftenes sjanse til å overbevise elevene om å velge deres problemstilling

Hvem

DAG 2

 

fagdag energi

energikrise eller energimulighet?

Torsdag 31. August

Fagdag Energi

Sammen med NTNU, NTE og Overhalla Kommune ser vi på utfordringer med energiproduksjonen og energibehovet for bedriftene i Skogmo Industripark og Overhalla-området.

Hvordan kan vi møte framtida der vi skal produsere mer ved hjelp av mindre energi? Hvilke energikilder skal vi bruke og hvordan forbruker vi smartere? Hvordan kan industrien i Skogmo dele, omfordele og produsere energi i parken de neste 10 årene?

Dette er det viktige spørsmålet som danner grunnlaget for bedriftenes framtidige energistrategi!

 

 

 

 

 

3 etg. Overhalla Betongbygg

Program - Fagdag energi

10:00-11:00

Program - Fagdag energi

DEL 1: Energiproduksjon og energibehov for bedriftene i Skogmo Industripark

Program - Fagdag energi

Historiske data og fakta: energi og ressursbehov 2019, 2023 og 2030

Program - Fagdag energi

Konklusjon av forprosjekt med NTE og NTNU Samforsk

Program - Fagdag energi

Historiske data og fakta: vann- og vannbehov tidligere, i 2023 og i 2030

Program - Fagdag energi

Diskusjon
11:00-12:00

Program - Fagdag energi

DEL 2: Hva er riktig energistrategi og hvilke løsninger innebærer det?

Program - Fagdag energi

Løsninger for STRØM og VANN: Hvordan planlegge for framtidig ressursbruk av energi og vann

Program - Fagdag energi

Mulighetsrom for industriutvikling innen energi på Skogmo
12:00-13:00

Program - Fagdag energi

DEL 3: Diskusjon og samling med mål om å danne strukturert videre framgang

Program - Fagdag energi

Visjon "Testarena Skogmo": Hva må til? Hva er resultatet? Hvor lenge skal det vare?

Program - Fagdag energi

Bedriftsnettverk Innovasjon Norge?
13:00

Program - Fagdag energi

Slutt

Deltakeravgift: 500,- inkl. lunsj

DAG 3

 

LEAN Forum Namdal

FAGdag Bærekraftig bruk av areal  

Fredag 1. September

Årsmøte Lean-Forum Namdal 

Lean-Forum Namdal stiftet under Skogmodagene 2021, gjennomfører årsmøte.

Fagdag Bærekraftig bruk av areal

Rundebordsamtale i samarbeid med NHO Trøndelag. Hvordan skal vi bli enige om forvaltning av arealressurser på en slik måte at vi ivaretar både natur, kultur, mennesker og næring?

Skogmo Industripark/Amdal Elektro

Program -Årsmøte LEAN-forum Namdal

Hvem

10:00-10:30

Program -Årsmøte LEAN-forum Namdal

Inspirasjonsforedrag - Lean

Hvem

Bjørn Ungersness, Lean Communications
10:30-11:30

Program -Årsmøte LEAN-forum Namdal

Årsmøte Lean Forum Namdal

Hvem

Lean Forum Namdal

 Hvordan skal vi bli enige om forvaltning av arealressursene på en slik måte at vi ivaretar både natur, kultur, mennesker og næring?

Fredag 1. September 10.00-15.00 

Overhalla Betongbygg, Skogmo. 

Deltakeravgift: 500,- inkl. lunsj

NHO Trøndelag og Skogmo Industripark inviterer til samtale omkring arealforvaltning. Vi legger opp til at alle skal bli hørt og at alle blir bidragsytere til en felles forståelse for en god vei videre. Vi ønsker at alle forbereder noen ord om hvordan den organisasjon og interesse de representerer, kan være en god bidragsyter for utviklingen av arealplaner basert på konsensus.

Vi ønsker også at den enkelte kan reflektere litt rundt hva det eventuelt er ved dagens metoder for arealplanlegging, som gjør at man går glipp av verdifulle innspill fra de enkelte grupper og interessefelt.

Overhalla Betongbygg

Rundebordsamtale om bærekraftig bruk av areal

09:30

Rundebordsamtale om bærekraftig bruk av areal

Registrering og kaffe
10:00

Rundebordsamtale om bærekraftig bruk av areal

Velkomst og info om dagen
10:10

Rundebordsamtale om bærekraftig bruk av areal

Runde rundt bordet - presentasjon og innledende bemerkninger omkring dagens tema
11:45

Rundebordsamtale om bærekraftig bruk av areal

Lunch
12:30

Rundebordsamtale om bærekraftig bruk av areal

Kraftløftet- Gorm Lunde fra Thema Consulting presenterer. Guro og Kristian leder samtale rundt bordet om kraftutvikling i Trøndelag
13:30

Rundebordsamtale om bærekraftig bruk av areal

Kaffepause
13:45

Rundebordsamtale om bærekraftig bruk av areal

Felles forståelse for veien videre. Hvordan bli enig om hva som er viktigst? Hvordan rangere/prioritere ulike interesser med beskyttelse opp i mot samfunnets krav/forventninger?
14:45

Rundebordsamtale om bærekraftig bruk av areal

Avrunding - oppsummering
15:00

Rundebordsamtale om bærekraftig bruk av areal

Slutt

30. august – 1. september

SKOGMODAGAN 2023

«Bli med på årets industrifestial –sammer gi vi ny næring til næringsliv og sammfunnsliv i Namdalen»